Biznes Diaqnostik Xidmətlərin Təmin olunması

Müştəri

EVIAR MMC

Tarix

09/2018 – 11/2018

Ölkə

Azərbaycan

İcra olunmuşdur

Prima

Prima Management Consulting Biznes Diaqnostikası layihəsi çərçivəsində EVIAR MMC-yə onun gəlirliliyini artırmaqda və daha böyük bazar payı əldə etməkdə köməklik göstərmişdir. EVIAR MMC sağlam çörək məhsulları istehsal edən İvanovka çörək bişirmə zavodudur. Layihənin ümumi məqsədi EVIAR əməliyyatlarını əsas biznes strateji prosesləri üzrə təhlil etmək idi: marketinq prosesləri (reklam, təşviqat, müştərilərlə danışıqlar və digər taktiki marketinq prosesləri ilə məşğul olan proseslər) və istehsal prosesləri (istehsalla əlaqəli proseslər və təklifin çatdırılması).

  • Biznes haqqında tam anlayış əldə etmək üçün yuxarıda qeyd olunan bütün biznes seqmentlərindən olan proses sahibləri ilə görüşlər keçirmək;
  • Strateji, əməliyyat və inzibati proseslərdə darboğazlara səbəb ola biləcək əsas alt prosesləri müəyyən etmək;
  • Təhlil olunan proseslərdə əsas müşahidələri sənədləşdirmək;
  • Müştəri ilə ilkin nəticələri müzakirə etmək və bütün şübhəli nüansları aydınlaşdırmaq;
  • Alınan rəylər əsasında ilkin və yekun biznes diaqnostikası hesabatlarını hazırlamaq;
  • Məlumatların toplanması və təftiş mərhələlərinin nəticələrinə əsaslanaraq son fəaliyyət müddətinə bağlı tövsiyələr paketini hazırlamaq;
  • Müştəri ilə gələcək addımları ətraflı təsvir etmək üçün hazırlanmış tövsiyə paketini müzakirə etmək.
MƏKANLARIMIZBizi harada tapmaq olar
https://prima.az/wp-content/uploads/2021/12/footer-map.png
ƏLAQƏBizi sosial şəbəkədən izləyin
Sizə daha çevik məlumat təqdim etmək üçün bizimlə sosial şəbəkə üzərindəndən əlaqə qurun!
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
MƏKANLARIMIZBizi harada tapmaq olar
https://prima.az/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
ƏLAQƏAvantage Social links
Sizə daha çevik məlumat təqdim etmək üçün bizimlə sosial şəbəkə üzərindəndən əlaqə qurun!

Prima tərəfindən bütün hüqüqlar qorunur.

Prima tərəfindən bütün hüqüqlar qorunur.