Risklərin idarə edilməsi təcrübələrini təkmilləşdirmək üçün dəstək

Müştəri

Asian Development Bank

Tarix

01/2018 – 12/2018

Ölkə

Azərbaycan

İcra olunmuşdur

Prima

The Azerbaijan Railways Closed Joint Stock Company (ADY) needed technical assistance (TA) to establish its corporative risk management within the framework of institutional reforms. In this regard, ADY used the services of Prima in order to prepare respective documents that include set of policies, procedures, strategy plan, action plan, and organize trainings and seminars for particular staff and management.

Tapşırıqın əsas məqsədi “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətində əməliyyat risklərinin idarə edilməsi üzrə yetkinlik səviyyəsinin yüksəldilməsi olub.

  • ADY-də risklərin idarə edilməsi təcrübəsi (həm maliyyə, həm də əməliyyat) üzrə şirkət baxımından uyğun boşluqların təhlilini həyata keçirin;
  • Risklərin idarə edilməsinə müəssisə miqyasında yanaşmanı qəbul etmək və operativləşdirmək və müqayisə edilə bilən dəmir yolu təşkilatlarında ən yaxşı təcrübələrə uyğun olaraq risklərin idarə edilməsinin əhatə dairəsini müəyyən etmək;
  • (a) ADY-nin maliyyə riski və (b) əməliyyat riski aspektləri, o cümlədən ADY-də risklərin idarə edilməsi sisteminin yaradılması üzrə ilkin tövsiyələr və müddətlə bağlı fəaliyyət planı üzrə ilkin hesabatların hazırlanması;
  • ADY-nin Risklərin İdarə Edilməsi Strategiyasının hazırlanması və risk iştahının və tolerantlıqların ADY-nin digər strateji məqsədlərinə uyğunluğunu təmin etmək;
  • ADY üçün risklə bağlı çərçivələrin yaradılması və fəaliyyət göstərməsi;
  • ADY üçün risklə bağlı siyasətləri, prosedurları və zəruri daxili normativ sənədləri hazırlamaq və həyata keçirmək;
  • Potensial və mövcud risklər barədə ADY-ni xəbərdar edərək riskləri qiymətləndirmək və ölçmək üçün müvafiq risk idarəetmə alətləri və mexanizmlərini hazırlamaq.
MƏKANLARIMIZBizi harada tapmaq olar
https://prima.az/wp-content/uploads/2021/12/footer-map.png
ƏLAQƏBizi sosial şəbəkədən izləyin
Sizə daha çevik məlumat təqdim etmək üçün bizimlə sosial şəbəkə üzərindəndən əlaqə qurun!
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
MƏKANLARIMIZBizi harada tapmaq olar
https://prima.az/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
ƏLAQƏAvantage Social links
Sizə daha çevik məlumat təqdim etmək üçün bizimlə sosial şəbəkə üzərindəndən əlaqə qurun!

Prima tərəfindən bütün hüqüqlar qorunur.

Prima tərəfindən bütün hüqüqlar qorunur.