Təlimlər

Peşəkar xidmət göstərdiyimiz
sahələr

Kompüter sistemləri və şəbəkələri üçün proqram təminatı

Veb administratoru

Frontend developer (proqramçı)

Backend developer (proqramçı)

Kompüter təmiri və istismarı üzrə mütəxəssis

Devops Mütəxəssisi

Mobil developer (proqramçı)

Sistem proqramlaşdırma

Data Analitikası (böyük data analitikası)

Power choices when nothing we like best principle ...

Dizayner

Paylanmış sistemlər
və şəbəkələr

İT sistemləri

Master-builder of human happiness no one avoids reject ...

İT mütəxəssisi – proqram təminatı

Business will frequent occurs that have repudiated accepted ...

Ağıllı sistemlər

Pleasure will frequent occurs that have repudiated accepted ...

Veb dizayneri

Master-builder of human happiness no one avoids reject ...

Telekommunikasiya
operatoru

Pleasure will frequent occurs that have repudiated accepted ...

Yerli şəbəkə
xidməti texniki

Master-builder of human happiness no one avoids reject ...

Kompüter təmiri və texniki
xidmət texniki

Business will frequent occurs that have repudiated accepted ...

Kompüter təmiri və texniki
xidmət texniki

Business will frequent ...

Yerli şəbəkə
xidməti texniki

Master-builder of human ...

Telekommunikasiya
operatoru

Pleasure will frequent ...

Veb dizayneri

Master-builder of human ...

Ağıllı sistemlər

Pleasure will frequent ...

İT mütəxəssisi – proqram təminatı

Business will frequent ...

İT sistemləri

Master-builder of human ...

Paylanmış sistemlər
və şəbəkələr

Dizayner

Data Analitikası (böyük data analitikası)

Power choices when ...

Sistem proqramlaşdırma

Mobil developer (proqramçı)

Devops Mütəxəssisi

Kompüter təmiri və istismarı üzrə mütəxəssis

Backend developer (proqramçı)

Frontend developer (proqramçı)

Veb administratoru

Kompüter sistemləri və şəbəkələri üçün proqram təminatı